Representanter till kyrkomötet!

Vill du komma i kontakt med någon av dem når du dem på förnamn.efternamn@oppenkyrka.se

Linda Danung, ÖKA, Uppsala stift

013 Linda Danung, ÖKA, Uppsala stift

Claes Björndahl, ÖKA, Skara stift

044 Claes Björndahl, ÖKA, Skara stift

Margareta Karlsson, ÖKA, Strängnäs stift

067 Margareta Karlsson, ÖKA, Strängnäs stift

Anders Nihlgård, ÖKA, Lunds stift

116 Anders Nihlgård, ÖKA, Lunds stift

Elise Nilsson, ÖKA, Lunds stift

132 Elise Nilsson, ÖKA, Lunds stift

Jenny Nilsson, ÖKA, Göteborgs stift

138 Jenny Nilsson, ÖKA, Göteborgs stift

Bengt Inghammar, ÖKA, Göteborgs stift

144 Bengt Inghammar, ÖKA, Göteborgs stift

Bo Hanson, ÖKA, Göteborgs stift

148 Bo Hanson, ÖKA, Göteborgs stift

Karin Janfalk, ÖKA, Göteborgs stift

158 Karin Janfalk, ÖKA, Göteborgs stift

Hanna Unger, ÖKA, Göteborgs stift

164 Hanna Unger, ÖKA, Göteborgs stift

Johan Blix, ÖKA, Stockholms stift

233 Johan Blix, ÖKA, Stockholms stift