Vårt program!

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan för människor som vill påverka Svenska kyrkans arbete på riks-, stifts- eller församlingsnivå. ÖPPEN KYRKA står helt fria från de allmänpolitiska partierna.

ÖPPEN KYRKA vill värna om Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka där alla är välkomna, delaktighet ses som värdefull och beslut fattas med frimodighet inför framtiden.

ÖPPEN KYRKA vill att Svenska kyrkan skall vara:

ENGAGERANDE

 • Föra ut evangeliet på sådant sätt att människor upplever att Gud kommer dem till mötes och delar vardagen.
 • Låta alla intresserade bidra till  församlingens arbete.
 • Ta barns och ungdomars perspektiv på särskilt allvar.
 • Visa frimodighet och framtidstro och ta tillvara den stora tillgång det är att Svenska kyrkan har så många medlemmar.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

 • Fira gudstjänst så att människor blir berörda och inte känner sig främmande.
 • Använda både nya och gamla uttrycksformer.
 • Engagera fler lekmän i gudstjänsterna.

FÖRÄNDRINGSVILLIG

 • Uttrycka tron på nya sätt och samtidigt vårda levande traditioner.
 • Tolka Bibeln in i vår tid för vår tids människor.
 • Ha balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner.
 • Sikta på barnens och barnbarnens kyrka och inte fastna i fädernas kyrka.

EN FOLKKYRKA

 • Vara demokratisk, rikstäckande och med direkta val som en tillgång.
 • Behålla vigselrätten och att Svenska kyrkans präster viger par av såväl samma som olika kön.
 • Vara lätt tillgänglig för alla som efterfrågar kyrkans tjänster.

DIAKONAL

 • Ge människor möjlighet att tjäna varandra.
 • Vara en engagerad röst i samhällsdebatten.
 • Ingripa där det finns mänsklig nöd.
 • Arbeta mot fattigdom och för social rättvisa både hemma och globalt.

TROVÄRDIG OCH SOLIDARISK

 • Driva opinion för en hållbar samhällsutveckling och vara en föregångare i miljöarbetet.
 • Bemöta varje människa med kärlek och aktning och motverka alla former av diskriminering.
 • Verka för en human flyktingpolitik.
 • Som en del av den världsvida kyrkan arbeta för fred, mänskliga rättigheter och goda livsvillkor för alla.

ÖPPEN FÖR DISKUSSION OCH MÅNGFALD

 • Ta vara på mångfald liksom på egen tradition i Svenska kyrkan.
 • Öppet diskutera vetenskapliga, interreligiösa och ekumeniska frågor.
 • Vara öppen för alla som söker, tvivlar eller tror.


ÖPPEN KYRKA – en kyrka för allas program fastställdes vid ÖPPEN KYRKASs riksstämma den 22 april 2012.

 

Vi är ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla

 

Här finns plats för alla slags människor, unga, medelålders och äldre som gillar Svenska kyrkan, tror på kyrkans roll i samhället och i våra egna liv. I vår öppna kyrka är vi killar som tycker om killar, och tjejer som tycker om tjejer och killar och tjejer som tycker om varandra.

Här finns alla vi som går till kyrkan någon gång ibland, i advent, till julsång i city, på dop, bröllop och begravningar, kyrkokonserter eller en mässa mitt i vardagen, och här finns vi som ofta deltar i gudstjänster och verksamhet. Vi är kyrkfolk som länge haft kyrkan som vår trygghet, och vi är nykomlingar som nyss hittat hit eller hittat tillbaka.

Vi kommer för att lyftas av tusenåriga traditioner och för att provoceras av evangeliets tillämpning i vår och samhällets vardag. Ibland söker vi högtid och ibland enkelhet och innerlighet.

När vi känner oss ensamma finner vi varandra i kyrkans vardagsverksamhet, och när vi känner oss omgivna av alltför många människor och alltför mycket stress finner vi i kyrkans stillhet en stund för återhämtning.

En del av oss är nysvenskar som lär oss andra hur man bakar en mshabbak och hur man visar omsorg om de äldre bland oss, och andra är gammalsvenskar som lär oss att baka våfflor och praktisera feminism och tolerans.

Bland oss finns funktionsnedsatta och idrottare och funktionsnedsatta som idrottar. I kyrkan är vi gamla och unga och barn, vi är singlar eller par eller familjer av olika slag.

Vi är folk som sjunger från en kyrkbänk eller i en kör, vi sjunger bra eller dåligt – men gärna. Vi är tonåringar som gillar Bach och tanter som gillar Beyoncé. Och barn som gillar att få ta plats.

I en öppen kyrka är vi delaktiga i gudstjänster, diakoni och församlingsarbete. I kyrkan har vi inte som vårt mål att alltid tycka lika, men att tycka om och respektera varandra.

Och i en öppen kyrka tar vi ansvar. Ett bra sätt för dig att göra det är genom att rösta i årets kyrkoval den 17 september.

Om du delar vår vision om Svenska kyrkan röstar du på

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla,

ett alternativ oberoende av de allmänpolitiska partierna.