19 januari, 2014

Halmstad

Halmstad

Kontaktperson: Håkan Jonsson, e-post: hakan.jon@hotmail.com.

 Här är vi som ställer upp i kyrkovalet 2017!

Bakre raden från vänster: Linda Rydberg, Andreas Jonsson, Emma Tengler, Håkan Jonsson, Gustav Thellqvist, Robert Carlsson, Linda Pilcher, Åsa Lauer.

Främre raden från vänster: Maria Jälmsjö, Marita Augustsson, Eva Bengtsson, Solveig Larsson, Eva Johansson, Gun Thellqvist, Malin Öhrling, Bitte Jonsson, Peter Lundqvist.

På bilden saknas Håkan Ramsén, Martin Pilcher, Lena Seppä, Carina Lindgren, Samuel Falk, Jessika Karlsson och Maria Åhlund.

 

Styrelsen

Eva Bengtsson, ordförande

Carina Lindgren, kassör

Eva Johansson

Håkan Jonsson

Martin Pilcher

Jörgen Ihlström, suppleant

Michaela Sjöholm, suppleant

Valberedning

Marita Augustsson

Jessica Karlsson

 

ÖKA Halmstads ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige Halmstad Pastorat

Linda Ryberg

Håkan Jonsson

Ewa Johansson

Åsa Lauer

Jörgen Ihlström

Gustav Thellqvist, Vice Ordförande

Linda Pilcher

Carina Lindgren

Martin Pilcher

Stig Johansson

Eva Bengtsson (Ersättare)

Gun Thellqvist (Ersättare)

Marita Augustsson (Ersättare)

Maria Ålund (Ersättare)

Jessica Karlson (Ersättare)

 

ÖKA Halmstads ledmöter och ersättare i Kyrkoråd Halmstad Pastorat

Linda Ryberg

Gustav Thellqvist

Håkan Jonsson

Ewa Johansson

Jörgen Ihlström (Ersättare)

Eva Bengtsson (Ersättare)