19 januari, 2014

Domkyrkopastoratet Göteborg

Församlingar: Annedal, Domkyrko, Haga, Johanneberg, Tyska, Vasa

Listan till kyrkofullmäktige 2017

1.Bo Hanson, etiklärare

2. Lisbeth Torring, konsult

3. Olof Lundquist, pedagog

4. Elisabet Ekeroth, socionom

5. Ida Kohlén, teologistuderande

6. Stefanie Zwik, civilekonom

7. Thomas Dotevall, projektledare

8. Christina Ljungars, studievägledare

9. Niclas Wiklund, familjerättssekreterare

10. Magnus Borglund, arkitekt

11. Lennart Söderling, ekonom

12. Margareta Svensson, socionom

13. Yngve Ernst, företagare

14. Kristina Breide Söderpalm, meseiintendent

15. Jean Andreasson, jurist

16. Monica Wennblom, fotograf

17. Stefan Martinsson, präst

18. Gunilla Ramell, översättare

19. Roland Haase, läkare

20. Ann Ahlbom, socionom

21. Sheila Andersson, bildlärare

22. Johanna Wicander Nimmermark, civilingenjör

23. Conny Andersson, kyrkvaktmästare

24. Britt-Marie Thersthol, sjuksköterska

25. Margareta Wicander, jurist

26. Agneta Glemme, präst, f 64

27. Bernt Nielsen, civilingenjör

28. Margareta Rinsell, lärare

29. Lotta Vahlne Westerhäll, jurist

30. Inga Dittmer Sinclair, bibliotekarie

31. Agneta Petrén Brusewitz, personalvetare

32. Mary Wogelberg, socionom

33. Gunnar Jonsson, civilingenjör, f 47

34. Washington Silva, advokat, f 70

35. Regina Pernblad, lärare