11 juni, 2017

Carl Johans pastorat

Carl Johans pastorat omfattar Carl Johans, Högsbo, Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar

Styrelsen:
Tomas Rosenlundh, ordförande
Frida Brännström Olsson, vice ordförande
Viktor Lund, ledamot

Olof Hornby, ersättare

Valberedning:
Nils Kaiser
Marika Palmdahl

 

Kontaktuppgifter:

Tomas Rosenlundh, 070-5617979, tomas.rosenlundh@me.com

Frida Brännström Olsson, 070-714 22 43, fridabo@hotmail.com

Viktor Lund, 073-731 22 13, p.viktor.lund@gmail.com

Olof Hornby, 070-716 90 10, olof.hornby@svenskakyrkan.se

 

Kandidatlista till kyrkofullmäktige 2017

1. Nils Kaiser, Rektor
2. Terese Engwall, Konstruktör
3. Johan Gustavsson, Byggnadsingenjör
4. Olof Hornby, Församlingsassistent
5. Tomas Rosenlundh, Socionom
6. Frida Brännström Olsson, Församlingsassistent
7. Gustav Petersson Fernlöf, Studerande
8. Marianne Wallgren, Kemist
9. Viktor Lund, Kyrkvärd
10. Therese Warberg, Rekryterare
11. Bertil Helander, Präst
12. Inger Järpedal, Publikvärd
13. Anna-Carin Flodin, Fritidspedagog
14. Ebba Christina Stendahl, Universitetslärare
15. Ingegerd Märs, Administratör
16. Sara Hansen, Grundskollärare
17. Jeanette Burman, Städassistent