25 juli, 2013

Färgelanda

Färgelanda lokalförening

Färgelanda lokalförening är en liten förening som i år kandiderar till Kyrkofullmäktige i Färgelanda församling.

Öppen kyrka – en kyrka för alla i Färgelanda församling vill jobba för en folkkyrka – en kyrka som är till för alla, vare sig vi tvivlar, söker eller tror. Vi vill att kyrkan ska möta människor där de är.

Tillgänglighet är viktigt för oss. Det kan handla om fortsatt arbete med anpassningar för olika funktionsnedsättningar, informationsspridning via olika medier, arbete kring HBTQ-frågor och en spridning så att aktiviteter vänder sig olika människor, i olika åldrar och olika faser i livet.

Med dessa glasögon kommer vi att ta ställning i församlingens olika frågor kring stort och smått.

Listan ser ut på följande sätt

  1. Anna Kindberg (39 år, rektor)
  2. Monica Enemark (51 år, tusenkonstnär)
  3. Annika Pettersson (35 år,undersköterska och deltidsbrandman)
  4. Inger Bäcker (47 år, frivårdsinspektör)
  5. Karin Wirenborg (36 år, musikpedagog)
  6. Christer Wirenborg (41 år, maskinförare)

Vill du vara med och i vår lokalförening? Kontakta Anna Kindberg a.kindberg@gmail.com