En kyrka för alla!

Gift tjejpar Stor


 

 

 

 

 

Vi vill arbeta för en öppen kyrka där alla människor är välkomna!

Några av de viktigaste punkterna vi arbetar med är att:

  • Behålla vigselrätten och att Svenska kyrkans präster viger par av såväl samma som olika kön.
  • Vara en engagerad röst i samhällsdebatten.
  • Bemöta varje människa med kärlek och aktning och motverka alla former av diskriminering.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka!