11 juni, 2017

Carl Johans pastorat

Pastoratet omfattar Carl Johans, Högsbo, Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar.

ÖPPEN KYRKA  Carl Johan består av ca 25 medlemmar. Tomas Rosenlundh, tel 070-5617979, tomas.rosenlundh@me.com är  ordförande i föreningen. Övriga i styrelsen är Johan Gustavsson med telefon 070-760 61 28, johan.gustavsson81@gmail.com och Bengt Helander som har telefon 072-240 99 99, bertil.helander@svenskakyrkan.se. Suppleant till styrelsen är Frida Brännström Olsson med telefon 070-714 22 43 och e-post fridabo@hotmail.com

Kandidatlista till kyrkofullmäktige 2017

1. Nils Kaiser, Rektor
2. Terese Engwall, Konstruktör
3. Johan Gustavsson, Byggnadsingenjör
4. Olof Hornby, Församlingsassistent
5. Tomas Rosenlundh, Socionom
6. Frida Brännström Olsson, Församlingsassistent
7. Gustav Petersson Fernlöf, Studerande
8. Marianne Wallgren, Kemist
9. Viktor Lund, Kyrkvärd
10. Therese Warberg, Rekryterare
11. Bertil Helander, Präst
12. Inger Järpedal, Publikvärd
13. Anna-Carin Flodin, Fritidspedagog
14. Ebba Christina Stendahl, Universitetslärare
15. Ingegerd Märs, Administratör
16. Sara Hansen, Grundskollärare
17. Jeanette Burman, Städassistent