Kyrkomötets första session 2018

Kyrkomötets första session för året har just avslutats och vi pustar ut något efter intensiva och meningsfulla dagar. I år har kyrkomötet inte mindre än 10 motioner som representanter från vår nomineringsgrupp bidragit med.  ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla finns representerat i samtliga utskott och dessutom i både kyrkostyrelsen och kyrkomötets arvodesnämnd. Ni hittar mer Läs mer om Kyrkomötets första session 2018[…]

Riksstyrelsens arbetshelg augusti 2018

Riksstyrelsen har haft ett arbetsdygn i Carl Johans församling i Göteborg som avstamp för höstens arbete. Samtalen kretsade både kring pågående arbete runt om i Sverige men också hur vi ska arbeta framöver. Goda exempel på hur Öppen Kyrka – en kyrka för alla bidrar till utveckling av Svenska Kyrkan kartlades men riksstyrelsen har också noterat behovet Läs mer om Riksstyrelsens arbetshelg augusti 2018[…]